Speler informatie -

Afmelden?

Een lid kan zich afmelden middels het formulier beëindiging of wijziging lidmaatschap.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Eventuele opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk 30 juni schriftelijk, per email of middels een App door de ledenadministratie te zijn ontvangenMen kan dus het lidmaatschap niet beëindigen via een trainer(ster)  of begeleiderBij tussentijdse beëindiging is het lid verplicht de resterende contributie tot en met 30 juni het jaar daarop volgend te voldoen.  • Kluswijs Dodewaard
  • Yourwfm
  • 2TB Verkeerstechniek
  • A. Arends klus en timmerbedrijf
  • Van Leeuwen
  • Keurslagerij & Catering Willem Bor
  • Stichting Sportpromotie Neder-Betuwe
  • SponsorKliks