Speler informatie -

Lidmaatschap

Contributie tarieven gymnastiek seizoen 2016-2017.
 

Leeftijdcategorie 0 t/m 18 jaar

 Contributie per maand incasso

 Contributie per jaar factuur

Tot en met 2 uur training per week

Van 2 tot en met 5 uur training per week

Meer dan 5 uur training per week

   € 12,50

   € 21,00

   € 29,50

    € 174,00*

    € 276,00*

    € 378,00*

Leeftijdcategorie 19 jaar en ouder

 Contributie per maand incasso

 Contributie per jaar factuur

Tot en met 2 uur training per week

Van 2 tot en met 5 uur training per week

Meer dan 5 uur training per week

   € 15,50

   € 22,00

  € 30,50

   € 210,00*

   € 288,00*

   € 390,00*


 
- De jaarlijkse administratie/inschrijfkosten KNGU bedragen € 20,-.* Inclusief administratie / inschrijfkosten KNGU
  Deze worden in 2 termijnen  (november en mei) geïncasseerd.
- Met ingang van 1 juli 2014 geldt voor leden de volgende kortingsregeling:
  De eerste sport is de duurste sport, de 2e sport 25% korting. ( bv voetballen + gymnastiek)
- De contributie die jaarlijks per factuur betaald wordt dient voor een geheel jaar vooruit betaald  
  te worden. Hiervoor wordt per factuur € 4,-. Extra in rekening gebracht.
  ( art 16 huishoudelijk reglement s.v. DFS) . 

Gedurende het seizoen
De contributie wordt op of omstreeks de 24ste of 25ste werkdag van elke maand geïncasseerd. 
Ingeval van stornering (uw bank of giro instelling heeft de opdracht tot automatische uitbetaling tegengehouden) verstuurt de ledenadministrateur direct een aanmaning. 
Volgt er na drie aanmaningen geen betaling, dan wordt een opschorting lidmaatschap van kracht, dit betekend een deelnameverbod aan trainingen en wedstrijden.
De secretaris stelt namens het bestuur van s.v. DFS  het lid hiervan schriftelijk op de hoogte, de leidster/ trainer ontvangt een afschrift. 
Langdurig uitstaan van een vordering zal leiden tot overdracht aan een incassobureau de hieruit voortvloeiende kosten komen ten laste van het lid.
 
Mannie van Elst, ledenadministratie@svdfs.nl. 
T. 06-10334818
 
  • 2TB Verkeerstechniek
  • SponsorKliks
  • Stichting Sportpromotie Neder-Betuwe
  • Yourwfm
  • Keurslagerij & Catering Willem Bor
  • Kluswijs Dodewaard
  • A. Arends klus en timmerbedrijf
  • Van Leeuwen