Speler informatie -

Lidmaatschap sv DFS

Wij verwelkomen u graag als nieuw lid bij sv DFS . Of dat nu als actief lid is, als vrijwilliger voor één van de commissies of als donateur. Met elke ondersteuning van onze club zijn wij tevreden.

Aanmelding.

Elke actieve gymnast of vrijwilliger dient lid te zijn van sv DFS.

Aanmelden kan d.m.v. het aanmeldingsformulier en machtigingsformulier te downloaden, klik hier om aanmeldingsformulier te downloaden 

De ingevulde formulieren  kunnen ingeleverd worden in de bestuurskamer op het sportpark of opgestuurd worden naar van Maanenstraat 1, 4043 GA in Opheusden. 

Het nieuwe lid wordt in overleg met de technische commissie (TC) ingedeeld in een groep en aangemeld bij de KNGU en  opgenomen in onze ledenadministratie. 

Contributie tarieven gymnastiek seizoen 2016-2017.

Leeftijdcategorie 0 t/m 18 jaar

 Contributie per maand incasso

 Contributie per jaar factuur

Tot en met 2 uur training per week

Van 2 tot en met 5 uur training per week

Meer dan 5 uur training per week

   € 12,50

   € 21,00

   € 29,50

    € 174,00*

    € 276,00*

    € 378,00*

Leeftijdcategorie 19 jaar en ouder

 Contributie per maand incasso

 Contributie per jaar factuur

Tot en met 2 uur training per week

Van 2 tot en met 5 uur training per week

Meer dan 5 uur training per week

   € 15,50

   € 22,00

  € 30,50

   € 210,00*

   € 288,00*

   € 390,00*


* Inclusief administratie / inschrijfkosten KNGU

De jaarlijkse administratie/inschrijfkosten KNVB bedragen € 20,-. Deze worden in 2 termijnen (november en mei) geïncasseerd.

Met ingang van 1 januari 2009 geldt voor leden de volgende kortingsregeling: de eerste sport is de duurste sport, de 2e sport 75% en een eventuele 3e  sport 50%.

 De contributie die jaarlijks per factuur betaald wordt dient voor een geheel jaar vooruit betaald te worden. Hiervoor wordt per factuur € 4,-. Extra in rekening gebracht. 

( art 16 huishoudelijk reglement s.v. DFS) . 

Gedurende het seizoen

De contributie wordt op of omstreeks de 25ste werkdag van elke maand geïncasseerd. 

Ingeval van stornering (uw bank of giro instelling heeft de opdracht tot automatische uitbetaling tegengehouden) verstuurt de ledenadministrateur direct een aanmaning. 

Volgt er na drie aanmaningen geen betaling, dan wordt een opschorting lidmaatschap van kracht, dit betekend een deelnameverbod aan trainingen en wedstrijden.

De secretaris stelt namens het bestuur van s.v. DFS  het lid hiervan schriftelijk op de hoogte, de leidster/ trainer ontvangt een afschrift. 

Langdurig uitstaan van een vordering zal leiden tot overdracht aan een incassobureau de hieruit voortvloeiende kosten komen ten laste van het lid.

 

Het seizoen 2016- 2017 wordt de contributie volgens onderstaand schema geïncasseerd. 

Jaar 2016

24 juni contributie 

25 juli contributie 

24 augustus contributie

24 september contributie  

23 oktober contributie 

25 november contributie+1ste termijn administratiekosten KNGU

23 december contributie  

 

Jaar 2017

24 januari contributie 

24 februari contributie 

24 maart contributie

24 april contributie 

24 mei contributie +2de termijn administratiekosten KNGU

26 juni contributie 

24 juli contributie 

 

Voor vragen over het verloop van de aanmelding en contributie kunt u contact opnemen met onze ledenadministrateur.

Mannie van Elst, ledenadministratie@svdfs.nl. 

T. 06-10334818


  • Van Leeuwen
  • SponsorKliks
  • Kluswijs Dodewaard
  • Keurslagerij & Catering Willem Bor
  • 2TB Verkeerstechniek
  • Yourwfm
  • Stichting Sportpromotie Neder-Betuwe
  • A. Arends klus en timmerbedrijf