Speler informatie -

JEUGDSPORTFONDS: GEEN ZORGEN MEER OVER DE CONTRIBUTIE

< Terug ]

Voetbal, turnen, dansles, sport is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Maar het kost geld. Geld dat er thuis voor dit doel niet is. Toch hoeft dat geen belemmering te zijn omdat in die situatie de contributie door de gemeente Neder-Betuwe via het Jeugdsportfonds wordt betaald.

De regeling is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar van wie de ouders bijvoorbeeld een uitkering hebben, te maken hebben met schuldsanering of een inkomen onder 120% van het sociaal minimum. Meerdere kinderen uit het gezin kunnen er gebruik van  maken wanneer het Jeugdsportfonds de aanvraag goedkeurt. Het geld voor bijvoorbeeld contributie wordt dan direct gestort op de rekening van de sportaanbieder. Voorschieten van het bedrag hoeft dus niet.

Lokaal aanspreekpunt
Joris Maier, buurtsportcoach in Neder-Betuwe, is het aanspreekpunt. Hij is de verbinder tussen basisscholen, sportverenigingen, zorgaanbieders en allerlei maatschappelijke organisaties. En dus ook voor het Jeugdsportfonds. De bijdrage kunt u niet zelf aanvragen en evenmin de sportaanbieder.

Meer informatie
Joris Maier, tel. 06-48 07 25 63 / e-mail joris@healthclubjulien.nl

  • 2TB Verkeerstechniek
  • A. Arends klus en timmerbedrijf
  • Stichting Sportpromotie Neder-Betuwe
  • Yourwfm
  • Keurslagerij & Catering Willem Bor
  • Van Leeuwen
  • Kluswijs Dodewaard
  • SponsorKliks