Speler informatie -

NIEUWE PENNINGMEESTER GEVRAAGD (VRIJWILLIGER) MET INGANG VAN 6 SEPTEMBER 2017

< Terug ]

Zittend penningmeester Gerard van Lienden is, zoals vastgelegd in de notulen van de laatste ledenvergadering in september 2016, bezig aan zijn laatste jaar als penningmeester. Hij stopt eigenlijk einde seizoen (30 juni 2017). Echter neemt hij, samen met zijn helpers achter de schermen, wel de verantwoording van het presenteren van de jaarcijfers en begroting tijdens de jaarvergadering op woensdag 6 september a.s.. Hij zal in die periode ook nog zorg dragen voor afhandeling van de financiele verplichtingen.

Dat een penningmeester een cruciale functie is binnen het bestuur moge duidelijk zijn. Omdat we al richting einde seizoen gaan en de vakanties naderen, wil het bestuur de aanstaande vacature van PENNINGMEESTER nu onder de aandacht brengen.

In sportlink, waar we binnenkort ook een nieuwe website van gaan krijgen, staat de volgende taakomschrijving van de penningmeester. deze wijkt niet af van de werkzaamheden voor onze vereniging:

De algemene taken van de penningmeester. Om je enigszins op weg te helpen, zetten we ze allemaal op een rijtje zodat je weet wat er zoal op je bord komt te liggen. Per vereniging verschillen de concrete taken van de penningmeester, wij hebben de taken die over het algemeen naar voren komen voor je opgesomd.

De penningmeester

Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid
Vergadert tweewekelijks met het verenigingsbestuur
Beheert de geldmiddelen
Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven
Stuurt rekeningen uit voor contributies, opleidingsbijdragen en boetes
Begeleidt en beheert de financiën van de commissies
Onderhoudt contact met inkopers paviljoen en kasbeheerder
Onderhoudt contact met de ledenadministratie
Doet de betalingen namens de vereniging
Maakt facturen op
Maant leveranciers aan
Onderhoud eventueel contact met incassobureau
Bereid bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)
Verzorgt de contacten met het administratiekantoor t.a.v. de begroting en de salarisadministratie
Vraagt subsidies aan

De reden dat de vacature nu publiekelijk wordt gemaakt (ook advertentie in plaatselijke krant(en) en op Facebook is dat het bestuur hun functioneren koppelt aan de invulling van de vacature.

In gewoon Nederlands houdt dit in dat als er GEEN penningmeester is op woensdag 6 september 2017 dat het gehele bestuur zijn functie zal neerleggen. Dit is geen dreigement maar vooral een eigen belang van betrokken bestuurders.

  • Yourwfm
  • A. Arends klus en timmerbedrijf
  • 2TB Verkeerstechniek
  • Keurslagerij & Catering Willem Bor
  • Stichting Sportpromotie Neder-Betuwe
  • Kluswijs Dodewaard
  • SponsorKliks
  • Van Leeuwen