Speler informatie -

LIDMAATSCHAP OPZEGGEN? TOT 15 JUNI!

< Terug ]

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Eventuele opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk donderdag 15 juni schriftelijk,  per email of middels een app door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Men kan dus het lidmaatschap niet beëindigen via een trainer(ster)  of begeleider.

De ontvangst van uw opzegging wordt altijd per e-mail bevestigd. Opzeggingen na donderdag 15 juni 2017 worden niet gehonoreerd. Dit houdt in dat uw lidmaatschap automatisch verlengd wordt tot het einde van het volgend verenigingsjaar, met de daarbij behorende contributieverplichting.

Opzeggingen waarbij de contributie van het huidige seizoen nog niet is ontvangen, zullen niet gehonoreerd kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie ( ledenadministratie@svdfs.nl)

 

Het bestuur

 

  • Keurslagerij & Catering Willem Bor
  • 2TB Verkeerstechniek
  • A. Arends klus en timmerbedrijf
  • Yourwfm
  • Van Leeuwen
  • Kluswijs Dodewaard
  • Stichting Sportpromotie Neder-Betuwe